budaya

Misi Perusahaan

Semoga dunia maju dan membantu perusahaan berkembang

Visi Perusahaan

Komited untuk menginovasi kehidupan yang lebih baik dan menambah baik persekitaran hidup

Nilai teras

Mencipta faedah untuk masyarakat dan peluang untuk pekerja

Nilai Etika

Integriti, kejujuran dan persaingan yang adil

Falsafah Bakat

Kebajikan dan bakat, orang menggunakan bakat dan benda mereka dengan sebaiknya

Konsep kualiti

Produk mencerminkan tahap, kualiti adalah kehidupan